Jenny Sandfors 2019, på företagshotellet Nyhedsbacken 2 i Bollnäs