Säljtunnel, kursportal eller webbutik?

Jenny Sandfors 2019, på företagshotellet Nyhedsbacken 2 i Bollnäs