Uppdatera till PHP 8 hos Loopia/One? Jag hjälper dig gärna!

Utvecklingsprojekt för Trafikverket, iPhoneapp som varnar för plogbilar då det är en stor olycksrisk att köra in i plogbilar vid snörök.